The Ligandable Human Proteome

Home

Histone-lysine N-methyltransferase DOT1 domain

IndexGene Name PrimaryUniprot IDProtein NameGene Name SynonymPDB codes
1DOT1LQ8TEK3Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-79 specificKIAA1814 KMT4 3sx0 4er7 4er0 4eqz 5dry 4eki 4er3 4ekg 4ek9 5mvs 3uwp 5drt 5dtq