The Ligandable Human Proteome

Home

14-3-3 domain

IndexGene Name PrimaryProtein NameGene Name SynonymUniprot ID
1SFN14-3-3 protein sigmaHME1P31947
2YWHAB14-3-3 protein beta/alphaP31946
3YWHAE14-3-3 protein epsilonP62258
4YWHAG14-3-3 protein gammaP61981
5YWHAH14-3-3 protein etaYWHA1Q04917
6YWHAQ14-3-3 protein thetaP27348
7YWHAZ14-3-3 protein zeta/deltaP63104